Việc lấy ý kiến người dân về nông thôn mới ở một số nơi chưa thực chất

ANH ĐÔNG |

(QNO) - Chiều 6.11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kiểm tra việc thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo, trong 2 năm (2017 - 2018), Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện ở 10/18 địa phương đã thực hiện lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, với kết quả hài lòng của người dân trên 92%.

Trong năm 2019, Quảng Nam phấn đấu có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 9 huyện. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện các địa phương này sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến nhân dân ở các xã. Ở tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai việc lấy ý kiến người dân về việc đề nghị công nhận TP.Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã phản biện kết quả báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh liên quan đến các tiêu chí về sự hài lòng của người dân chưa đạt tỷ lệ 80%. UBND tỉnh có văn bản tiếp thu các kiến nghị do MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến trước khi gửi hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận cho TP.Tam Kỳ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, việc lấy ý kiến ở một vài địa phương chưa thực hiện một cách độc lập do Mặt trận các cấp chủ trì; chưa đảm bảo khách quan, chính xác trong việc hướng dẫn người dân điền phiếu và tổng hợp phiếu.