Yêu cầu kiểm điểm 29 xã rớt tiêu chí nông thôn mới

NGUYỄN SỰ |

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, trong giai đoạn 2011 - 2018 toàn tỉnh có tổng cộng 85 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, thời gian qua có 29 xã thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố gồm Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước, Tây Giang, Đông Giang, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An bị rớt từ 1 - 3 tiêu chí NTM.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu trên chỉ đạo 28 xã rớt 1 - 2 tiêu chí nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; đánh giá kỹ những tồn tại, hạn chế của địa phương và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong năm 2020. Đối với xã Bình Triều của huyện Thăng Bình để rớt 3 tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo địa phương này kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền xã. Đồng thời không xem xét thi đua đối với xã Bình Triều trong năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên kiểm tra, đôn đốc và gửi nội dung kiểm điểm của 29 xã rớt tiêu chí NTM về Văn phòng điều phối NTM tỉnh trước ngày 29.2.2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo...

TAGS