Cháy khô vì nắng hạn

Phóng sự ảnh của: VŨ CÔNG ĐIỀN |

Vụ hè thu năm nay ở  Quảng Nam được báo trước khô hạn với đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Một số địa phương không chủ động được nguồn nước tưới nên hàng nghìn héc ta ruộng của các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức… trơ cùng nắng cháy. Hồ chứa, đập dâng đang cạn kiệt nguồn nước. Trước tình hình khẩn cấp chống hạn, lãnh đạo tỉnh, ngành nông nghiệp và các địa phương đã triển khai nhiều phương án. Tổng kinh phí thực hiện các công trình chống hạn năm 2014 gần 35 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thanh, xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) dắt trâu kiếm cỏ ăn giữa cánh đồng khô cháy.
Bà Trần Thị Thanh, xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) dắt trâu kiếm cỏ ăn giữa cánh đồng khô cháy.
Hổ chứa nước Đông Tiển, Bình Quý (Thăng Bình) đang cạn kiệt nguồn nước dự trữ.
Hổ chứa nước Đông Tiển, Bình Quý (Thăng Bình) đang cạn kiệt nguồn nước dự trữ.
Những cánh đồng khô cháy là những sân bóng của thiếu niên.
Những cánh đồng khô cháy là những sân bóng của thiếu niên.
Kênh dẫn nước về đồng Bình Trị (Thăng Bình) vẫn trơ đáy.
Kênh dẫn nước về đồng Bình Trị (Thăng Bình) vẫn trơ đáy.
Nắng hạn dài ngày khiến ruộng khô nứt nẻ.
Nắng hạn dài ngày khiến ruộng khô nứt nẻ.
Nông dân xã Quế Thuận (Quế Sơn) gánh nước tưới ruộng.
Nông dân xã Quế Thuận (Quế Sơn) gánh nước tưới ruộng.
Chị Mai Thị Hiền 50 tuổi xã Bình Trị (Thăng Bình) mót mè trên cánh đồng khô cháy.
Chị Mai Thị Hiền 50 tuổi xã Bình Trị (Thăng Bình) mót mè trên cánh đồng khô cháy.
Giếng nước ở Tiên Châu (Tiên Phước) sắp khô kiệt.
Giếng nước ở Tiên Châu (Tiên Phước) sắp khô kiệt.

Phóng sự ảnh của: VŨ CÔNG ĐIỀN