Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt giải cao tại Liên hoan truyền hình toàn quân

TUẤN ANH |

Sau một tuần diễn ra, Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII năm 2018 vừa bế mạc tại TP.Cần Thơ.

Tham gia liên hoan có 130 đơn vị, đầu mối trong toàn quân với 350 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: phóng sự, phim tài liệu, phim khoa giáo, chương trình “Quốc phòng toàn dân” và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”. Kết quả, Ban Chỉ đạo Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII đã quyết định trao tặng 30 huy chương vàng, 46 huy chương bạc cho các tác phẩm thuộc thể loại phóng sự truyền hình; 10 huy chương vàng, 16 huy chương bạc cho thể loại phim tài liệu; 19 huy chương vàng, 31 huy chương bạc cho thể loại chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”; 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc cho thể loại phim khoa giáo. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 1 huy chương vàng (chương trình “Quốc phòng toàn dân”), 1 huy chương bạc (phim tài liệu “Vinh Cường”) và 1 huy chương bạc (phóng sự truyền hình “Mệnh lệnh từ trái tim”).

TUẤN ANH