Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trường Quân sự Quân khu 5 khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 5 năm 2013

Tuấn Anh |

(QNO) - Sáng ngày 3.4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 5 năm 2013.

Trong 3 tháng, 108 học viên là hạ sĩ quan dự bị hạng 1 của các huyện, thành phố trong tỉnh được học tập các nội dung: chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo và đối ngoại của Đảng, nhà nước ta; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật từng người và cấp phân đội trong chiến đấu, cách sử dụng vũ khí trang bị quân sự.....

Khóa đào tạo lần này nhằm bổ sung nguồn nhân lực cán bộ cấp phân đội trong lực lượng dự bị động viên ở cơ sở, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh vững chắc và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuấn Anh