Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và Đà Nẵng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Quốc Vũ |

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng vừa có chuyến thăm, giao lưu với BĐBP Quảng Nam nhằm tăng cường mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai đơn vị.

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam, hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, công tác xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, tuần tra kiểm soát trên biển, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hai đơn vị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về một số mô hình dịch vụ làm tăng nguồn thu, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội như sản xuất nước uống đóng chai, đầu tư tàu thuyền đánh bắt xa bờ kết hợp xây dựng tổ đoàn kết trên biển, thành lập các trại sản xuất trồng tiêu, dứa, chăn nuôi gia súc... Dịp này, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất ký vào quy chế kết nghĩa với mục tiêu cùng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó; giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và biển, đảo.

Quốc Vũ