Bộ Quốc phòng làm việc tại Núi Thành, Đại Lộc

VĂN PHIN |

Sáng ngày 19.11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Xuân Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ tại huyện Núi Thành. Lãnh đạo huyện Núi Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương 9 tháng năm 2015 và việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, đồng thời đề xuất một số vấn đề để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương thời gian đến. Thượng tướng Phạm Xuân Hùng ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương của địa phương và nhấn mạnh một số nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian đến. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra chương trình bắn đạn thật của Trung đội dân quân huyện Núi Thành tại thao trường Tiên Phong (huyện Tiên Phước).

VĂN PHIN