Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông

XUÂN NGHĨA |

Chiều 12.3, tại TP.Tam Kỳ, Công an tỉnh phối hợp Sở An ninh tỉnh Sê Kông (Lào) khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 46 cán bộ, chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông.

Trong 15 ngày (từ 11 - 27.3), cán bộ, chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê  Kông sẽ được Công an Quảng Nam bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chống khủng bố, cảnh sát cơ động… nhằm nâng cao năng lực phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trong tình hình mới. Ngoài thời gian bồi dưỡng, cán bộ, chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê  Kông sẽ đi thực tế học tập kinh nghiệm tại công an các địa phương như Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Bắc Trà My.

XUÂN NGHĨA