Công an Đại Lộc đẩy mạnh công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn

T.C - H.V |

(QNO) - Thời gian qua, Công an huyện Đại Lộc tổ chức nhiều hoạt động nhằm triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Đại Lộc đã có kế hoạch chủ động, đổi mới và thực hiện nghiêm túc quy trình, chế độ hồ sơ về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn. Công tác kiểm danh kiểm diện các đối tượng được tổ chức thường xuyên; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công an các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân công người giám sát và tích cực giáo dục người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự. Đồng thời, kịp thời phát hiện đưa ra kiểm điểm, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Công an huyện cũng đã phân công cán bộ Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để thường xuyên theo dõi, giám sát, giáo dục đối với các đối tượng có hồ sơ quản lý tại địa phương. Lãnh đạo Công an huyện thường xuyên có văn bản hướng dẫn chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các quy trình về quản lý giáo dục và công tác xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm miễn thời hạn cải tạo không giam giữ. Những giải pháp trên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương, không để xảy ra trường hợp các đối tượng tái phạm, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

T.C - H.V