Công an tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt

THÀNH CÔNG |

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), sáng 7.8, Công an tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt  trong toàn lực lượng.

Đợt thi đua đặc biệt này mang chủ đề “Công an Quảng Nam quyết tâm rèn đức, luyện tài, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”. Tính từ ngày 1.8.2017, sẽ có 3 đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Trong đó, từ ngày 1.8.2017 đến 11.12.2017 là đợt thi đua nước rút tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch công tác công an năm 2017. Từ ngày 12.12.2017 đến ngày 11.3.2018 là đợt thi đua lập thành tích mừng Đảng, đón xuân, chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân. Từ ngày 12.3.2018 đến ngày 11.6.2018 là đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các nội dung được tập trung thực hiện bao gồm chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua đặc biệt trong đơn vị, địa phương với tiêu chí cụ thể; khối trưởng, phó khối trưởng của 5 khối thi đua Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, làm cơ sở đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua; thường xuyên kiểm tra, tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân…

Dịp này, Công an tỉnh cũng tổ chức tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác LĐ-TB&XH, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các công tác của ngành công an…

THÀNH CÔNG