Cử 23 học viên đi đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở theo chế độ cử tuyển

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch cử 23 học viên đi đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở theo chế độ cử tuyển năm 2014 tại Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Gồm có 23 học viên của 7 huyện được cử đi học, huyện Nam Giang và Tây Giang có 10 học viên (mỗi huyện 5); Đông Giang và Nam Trà My có 8 học viên (mỗi huyện 4);  Bắc Trà My và Hiệp Đức có 4 học  viên (mỗi huyện 2) và Phước Sơn có 1 học viên. Các học viên có trách nhiệm tham gia học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định của nhà trường, điều lệnh, điều lệ của quân đội, pháp luật của Nhà nước và được hưởng các chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành.

PHÚC LÂM