Cử 60 học viên đi đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

LÂM NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định cử 60 học viên đi đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2014. Cụ thể, cử 35 học viên trong đó có 9 học viên đi đào tạo đại học hệ chính quy, 26 học viên hệ cao đẳng ngành quân sự cơ sở tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Cử 25 học viên đi đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng tại Trường Quân sự Quân khu 5, trong đó có 10 học viên đào tạo hệ trên 36 tháng, 15 học viên đào tạo hệ dưới 36 tháng.

Theo quyết định, học viên được cử đi học có trách nhiệm tham gia học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định của nhà trường, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, pháp luật của Nhà nước và được hưởng các chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành.

LÂM NGUYÊN