Cục Chính trị Quân khu 5 kiểm tra điều lệnh đội ngũ

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP |

(QNO) - Trong 2 ngày (12 và 13.6), Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức kiểm tra điều lệnh đội ngũ năm 2019 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra gồm: điều lệnh quản lý bộ đội, thực hành điều lệnh đội ngũ (động tác đội ngũ từng người không có súng và có súng).

Cục Chính trị Quân khu 5 kiểm tra điều lệnh đội ngũ năm 2019. Ảnh: NGỌC DIỆP
Cục Chính trị Quân khu 5 kiểm tra điều lệnh đội ngũ năm 2019. Ảnh: NGỌC DIỆP
 

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện điều lệnh và khả năng, trình độ thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ của từng quân nhân. Đồng thời là cơ sở để Cục Chính trị đánh giá đúng chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy của các cơ quan, đơn vị trong toàn cục. Từ đó đề ra biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, góp phần xây dựng Cục Chính trị Quân khu 5 vững mạnh toàn diện.