Đại Lộc, Đông Giang: Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Hoàng Liên - Ngọc Vy |

Sáng 16.1, UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển quân năm 2012; triển khai nhiệm vụ năm 2013. Năm 2012, huyện Đại Lộc đã tổ chức cho các xã Đại An, Đại Chánh, Đại Quang và thị trấn Ái Nghĩa tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an đạt kết quả tốt. Toàn huyện đã xây dựng được 8 đơn vị tự vệ; hoàn thành công tác giao quân năm 2012 với 365 thanh niên lên đường nhập ngũ…

* Trước đó, UBND huyện Đông Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong năm, Cơ quan Quân sự huyện đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, chính trị, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 3,85% dân số; phối hợp với Quỹ Thiện tâm hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 16 đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Dịp này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Kà Dăng được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Hoàng Liên - Ngọc Vy