Đại Lộc: Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án tù

           TRIÊU NHAN |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa sơ kết 2 năm việc thực hiện đề án về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã/phường/thị trấn.

Đến nay, toàn huyện có 375 lượt người chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương, trong số đó chỉ có 85 người có ý thức chấp hành pháp luật, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; 221 người chưa có việc làm hoặc chưa có việc làm ổn định; 69 người vẫn có lối sống buông thả, dễ bị lôi kéo… Ngoài ra, có hàng trăm đối tượng thi hành án tù treo và đối tượng thi hành án cải tạo không giam giữ trên địa bàn do Công an huyện theo dõi, quản lý.

Hai năm qua, UBND huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 100 lớp tập huấn giáo dục pháp luật cho trên 320 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương; tổ chức biểu dương gương thanh niên hoàn lương tiêu biểu. Nhiều mô hình hay, sáng tạo được triển khai như: “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ”, vận động kinh phí xóa 2 nhà tạm cho 2 đối tượng, giúp đỡ 10 đối tượng vay vốn phát triển sản xuất…

Dịp này, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án tù giai đoạn 2015-2016.

           TRIÊU NHAN