Đại Lộc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương

H.L |

(QNO) - Ban chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc vừa hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 

Trong 6 tháng đầu năm, Đại Lộc đã triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 0,91% so với dân số toàn huyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đợt 1 năm 2015. Công tác chính sách hậu phương quân đội được chú trọng, ngành quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, đẩy mạnh chăm sóc đời sống các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng…

Ngoài ra, lực lượng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà đã tham gia đóng góp hơn 380 ngày công lao động, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…

H.L