Đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

THÀNH CÔNG |

Chiều 16.2, Công an tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Qua 2 năm phối hợp triển khai thực hiện quy chế, hai đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin theo quy định, đảm bảo tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên và vận động viên về bảo vệ nội bộ ngành, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, lôi kéo. Các sự kiện, lễ hội văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, góp phần tăng lượng khách du lịch đến với Quảng Nam. Qua công tác quản lý nhà nước và thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực, hai đơn vị đã giải quyết tốt một số vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp và các hành vi xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực và hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh. Các bí mật nhà nước được bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng quy định. Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, phòng chống bạo lực gia đình được phối hợp thực hiện tốt. Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở VH-TT&DL đã ký kết quy chế phối hợp mới về thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin, thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, phối hợp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng và các hoạt động liên quan giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

THÀNH CÔNG