Đảng ủy Quân sự huyện Thăng Bình ra nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm

VĂN TOÀN |

(QNO) - Sáng 13.7, Đảng ủy Quân sự huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 ở các cấp đúng quy định. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các phương án sẵn sàng chiến đấu có chất lượng. Giao nguồn quân nhân dự bị huấn luyện 89/90 người; đăng ký thực lực nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đạt 100% chỉ tiêu giao; giao quân 285/285 thanh niên, đạt 100%; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 đạt 100%.

Trong 6 tháng còn lại, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục vận hành đồng bộ cơ chế lãnh đạo từ huyện đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - quân sự. Trong đó tập trung phát lệnh 292 quân nhân dự bị 1 giao nguồn huấn luyện cho Trung đoàn 733 - Sư đoàn 315; triển khai lấy ý kiến đóng góp bản thảo Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện giai đoạn 1975 - 2015; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; khảo sát quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Bình Minh, Bình Quý và Bình Giang.

TAGS