Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý IV-2014

TUẤN ANH |

Chiều qua 7.10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) và công tác xây dựng Đảng quý IV-2014. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý III-2014, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ QP-QSĐP. Trong đó, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp hoạt động theo Nghị định 77 của Chính phủ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 2.331 trường hợp theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2014, đồng chí Nguyễn Đức Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác xét duyệt thực lực, khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2015. Đặc biệt, tập trung chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đẩy mạnh phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên giáo dục, quán triệt Nghị quyết số 30 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông trong lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12). Đồng chí Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị cần phải chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

TUẤN ANH