Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 21.2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tấn Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đại tá Đoàn Thế Tùng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc và Đảng ủy Quân sự 18 huyện, thị xã, thành phố đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh, như: công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị chưa đạt chỉ tiêu, thôn đội trưởng là đảng viên tỷ lệ còn thấp; lãnh đạo, chỉ đạo công tác làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, một số cấp ủy viên, cán bộ chính trị có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, còn e dè, nể nang trong tự phê bình và phê bình, làm việc đôi lúc cầm chừng, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu gương mẫu trong lời nói và việc làm… Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp phó cùng cấp, hội nghị tiến hành kiểm điểm theo từng cương vị, chức trách công tác được phân công, vai trò trong tổ chức công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng; phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể…

Hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

TUẤN ANH