Đảng ủy Quân sự tỉnh: Triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013

Tuấn Anh |

Sáng 3.1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng năm 2013. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2012, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thành lập mới 14 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt 74,59%; có 234/244 xã, phường đội trưởng tham gia cấp ủy địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, có kế hoạch cụ thể trong quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2016-2020. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Hải đề nghị việc tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 tại huyện Bắc Trà My cần triển khai một cách cụ thể, tránh phô trương, hình thức và đạt hiệu quả thiết thực.

Tuấn Anh