Động lực thi đua Quyết thắng

ĐẠI TÁ NGÔ QUÝ ĐỨC (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Năm 2012, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nỗ lực vượt khó, chung sức phấn đấu thực hiện tốt “Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy”, tạo động lực cho phong trào thi đua Quyết thắng.

Rèn luyện ở thao trường.
Rèn luyện ở thao trường.

Nhìn lại một năm triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực chính quy mới thấy hết sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, cơ sở vật chất bảo đảm cho xây dựng chính quy còn hạn chế... song, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chăm lo đùm bọc của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã nỗ lực thực hiện “Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là bước đột phá trong xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực chính quy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu 5, triển khai xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung thực hiện theo từng chuyên ngành. Từ cấp tiểu đoàn trở lên đều thành lập ban chỉ đạo, tổ điều lệnh, phân công cán bộ chuẩn bị giáo án, bài giảng, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Ngoài nội dung huấn luyện theo hướng dẫn của Quân khu, Bộ CHQS xác định bổ sung thêm một số nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đưa vào chương trình học tập, quán triệt. Từng giai đoạn, từng tháng, tổ chức kiểm tra, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Công tác tuyên truyền cổ động, hoạt động thi đua thường xuyên, đột kích và cao điểm được chú trọng. Gắn kết có hiệu quả thực hiện “Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy” với phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Mỗi cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội và chính sách pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên bằng các chỉ tiêu, biện pháp sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, Bộ Chỉ huy chỉ đạo thực hiện nghiêm “Mỗi tuần học một điều luật” và hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”. Thực hiện chức trách, chế độ, nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến; cán bộ, chiến sĩ tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm quy định không uống rượu bia vào buổi trưa và khi thực hiện nhiệm vụ, không hút thuốc lá. Hạ sĩ quan - binh sĩ chấp hành nghiêm quy định không sử dụng điện thoại di động, không điều khiển mô tô, xe máy...

Các đơn vị cũng đã triển khai chặt chẽ văn bản, hướng dẫn về thực hiện điều lệnh quản lý bộ đội, nghi thức lễ trong quân đội; nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, làm cơ sở thực hiện tốt chức trách, chế độ quy định. Nhờ đó, việc duy trì lễ đúng nghi thức; lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi trong chiến sĩ chuyển biến tốt. LLVT tỉnh đã phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hoạt động của hội đồng quân nhân; thường xuyên duy trì sinh hoạt ngày Đảng, ngày chính trị và văn hóa tinh thần. Các mối quan hệ đều hài hòa đúng mực, tạo sự đồng thuận nhất trí cao. Hệ thống pa nô khẩu hiệu, biển bảng chính quy được củng cố; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đáp ứng được yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm qua, LLVT tỉnh triển khai các mặt công tác huấn luyện khá chặt chẽ, chu đáo. Ngoài thời gian huấn luyện điều lệnh theo chương trình chính khóa, hàng ngày các đơn vị còn dành 30 phút tổ chức luyện tập điều lệnh đội ngũ, tập trung vào các nội dung mới sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh thường xuyên bồi dưỡng phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho cán bộ các cấp, nâng cao năng lực thực hành. Qua kiểm tra cán bộ cuối năm, có 90,88% đạt khá, giỏi về nhận thức và thực hành điều lệnh đội ngũ.

Trong năm, Bộ CHQS tỉnh cũng đã  tổ chức hội thao với các nội dung về nhận thức, viết giảng và thực hành điều lệnh đội ngũ. Qua hội thao, nổi lên các đơn vị điển hình như Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Cơ quan Quân sự các huyện Phước Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, TP.Tam Kỳ, trường Quân sự Địa phương, Trung đoàn 885, Đại đội Trinh sát, Đại đội Thông tin. Để hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình, tích cực làm tham mưu bằng các biện pháp, cách làm sát hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn lực lượng thường xuyên duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, hệ thống văn kiện, kế hoạch được bổ sung, hoàn chỉnh; thực hiện tốt chế độ giao ban trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình.

Trong năm qua, LLVT tỉnh đã tập trung thực hiện khá tốt “Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy”, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt hoạt động, góp phần đột phá làm chuyển biến tình hình ở từng cơ quan, đơn vị. Đây là tiền đề thuận lợi tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng cơ quan quân sự và LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐẠI TÁ NGÔ QUÝ ĐỨC
(Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)