Duy Xuyên diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện

HOÀNG THƠ |

Trong 2 ngày 29 & 30.5, huyện Duy Xuyên tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện. Đây là cuộc diễn tập có thực binh, được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá triển khai đúng kế hoạch thời gian, đạt kết quả khá tốt. Qua diễn tập, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang sẵn sàng thích ứng với các trạng thái quốc phòng chuyển từ thời bình sang thời chiến; bảo đảm tác chiến phòng thủ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, theo phương châm “tỉnh bảo vệ tỉnh, huyện bảo vệ huyện, xã bảo vệ xã”. Cũng qua diễn tập, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đánh giá đúng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc...

HOÀNG THƠ