Duy Xuyên hoàn thành 100% công tác tuyển quân năm 2016

THÀNH LINH  |

(QNO) - Chiều 18.3, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016.

Năm nay, huyện Duy Xuyên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, địa phương phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, việc thực hiện các bước tuyển chọn từ xét duyệt, khám sức khỏe, phát lệnh nhập ngũ được tiến hành một cách công khai, minh bạch, khách quan.

Qua xét duyệt thực lực, toàn huyện có 7.875 thanh niên nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 6,2% dân số. Trong đó, địa phương tuyển chọn 240 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao và đảm bảo các yêu cầu đặt ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017, trọng tâm tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, nâng cao chất lượng khám tuyển, sau giao quân không đổi bù”. Cạnh đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò phối hợp tham mưu của các ban ngành, mặt trận, hội, đoàn thể… phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất, đảm bảo công bằng xã hội.

THÀNH LINH