Duy Xuyên trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 2 liệt sĩ

TUYẾT MAI |

(QNO) - Chiều 31.5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duy Xuyên tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 2 liệt sĩ: Trương Thanh (xã Duy Phước) và Trần Văn Trình (thị trấn Nam Phước).

Liệt sĩ Trương Thanh sinh năm 1930, nhập ngũ ngày 10.5.1950, chức vụ Tiểu đội trưởng Đại đội 28 Quảng Nam. Trong một trận chiến đấu trên địa bàn Quảng Nam, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 27.12.1953. Liệt sĩ Trần Văn Trình sinh năm 1930, nhập ngũ tháng 7.1954, cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Trung đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 407, Quân khu 5. Trong trận chiến ở làng Rang, tỉnh Gia Lai, đồng chí anh dũng hy sinh vào ngày 7.6.1965.

Sau ngày quê hương giải phóng, gia đình không rõ tin tức về 2 liệt sĩ Trần Văn Trình và Trương Thanh, hồ sơ bị thất lạc đến nay mới tìm được. Ngày 13.4.2017, Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sĩ.

TUYẾT MAI