Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

TUẤN ANH |

(QNO) - Ban chỉ đạo diễn tập PT-17 tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Ngọc Hải - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo và cơ quan giúp việc cho Ban chỉ đạo diễn tập PT-17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo kết quả diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Hội nghị đã thông qua ý định, kế hoạch điều hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 của các địa phương, đơn vị: Nam Trà My, Tiên Phước, Điện Bàn, Hiệp Đức và Công ty Điện lực Quảng Nam.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, mặt trận đoàn thể các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị diễn tập. Tham mưu tổ chức tốt các cuộc họp của ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc ban chỉ đạo; đảm bảo nội dung triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều hành, tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt. Các bộ phận tích cực nghiên cứu, tỉ mỉ, hướng dẫn cụ thể các đồng chí khung tập ở các địa phương, đơn vị, nhất là phần thực binh. Quá trình diễn tập phải tuyệt đối giữ bí mật quân sự, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

TUẤN ANH