Giữ vững trận địa tư tưởng

TUẤN ANH |

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được chú trọng, quan tâm, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, đảm bảo cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Nâng cao nhận thức

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị trong giai đoạn mới 2011 - 2016. Với nhiều hình thức, phương pháp và nội dung tiến hành linh hoạt, phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và thực hiện chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cùng với các phong trào, các cuộc vận động của các ngành, các cấp trong và ngoài quân đội. Đại tá Nguyễn Tấn Thành, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị đạt kết quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định nhiệm vụ này phải được cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên chủ trì chỉ đạo; khắc phục triệt để biểu hiện “giao khoán” công tác giáo dục chính trị cho cơ quan chính trị và cán bộ chính trị. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị sẽ góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao”.

Tiểu đoàn 70 vững chắc tay súng bảo vệ tuyến tiền tiêu của tỉnh.Ảnh: T.ANH
Tiểu đoàn 70 vững chắc tay súng bảo vệ tuyến tiền tiêu của tỉnh.Ảnh: T.ANH

Hằng năm, trên cơ sở nội dung chương trình giáo dục chính trị cấp trên, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục về tình hình nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, quân đội và quê hương, đơn vị. Đồng thời luôn quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Quá trình tiến hành công tác giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tích cực đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn. Kết hợp giữa phương pháp giảng bài truyền thống với sử dụng các phương tiện thuyết trình, giữa giới thiệu tập trung với gợi mở vấn đề để từng cá nhân tự nghiên cứu, viết thu hoạch, giữa tuyên truyền miệng với giáo án điện tử… Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Trợ lý chính trị Trung đoàn 885 chia sẻ: “Đối với bản thân, trước khi bước vào giảng dạy cho bộ đội công tác biên soạn giáo án luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu trình bày bố cục nội dung bài giảng đến tìm tòi tư liệu, hình ảnh, liên hệ thực tiễn. Quá trình giảng dạy mạnh dạn áp dụng các phương pháp mới như: đàm thoại, sử dụng bản đồ tư duy... tạo hứng thú và giúp cho người học nhanh chóng tiếp thu các nội dung truyền đạt”.

Chú trọng công tác giáo dục

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị có đủ năng lực, trình độ chuyên môn bố trí trong cơ quan chính trị ở các cấp, hằng năm đều tổ chức Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi LLVT tỉnh. Đặc biệt, năm 2016, lần đầu tiên Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giải pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị với 33 sản phẩm từ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tham gia, nhiều sản phẩm có chất lượng và có thể áp dụng vào quá trình giáo dục chính trị tại đơn vị trong thời gian tới. Quan tâm đầu tư mua sắm vật tư trang bị như: máy chiếu, máy in... bảo đảm công tác tuyên truyền giáo dục.

Đặc biệt, xây dựng chuyên mục phát thanh - truyền hình Quốc phòng toàn dân hằng tuần trên sóng Đài PT-TH tỉnh, thực hiện chuyên trang quốc phòng hằng tháng trên Báo Quảng Nam để tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quan tâm theo dõi. Duy trì nghiêm chế độ thông báo thời sự, ngày sinh hoạt chính trị và học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Bác Hồ; đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị, xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp. Thiếu tá Phạm Hải Minh - Chính trị viên Ban CHQS huyện Bắc Trà My khẳng định: “Công tác giáo dục chính trị là nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện bộ đội, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, người chỉ huy và tổ chức quần chúng. Do đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó ngại khổ, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

TUẤN ANH