Hiệp Đức công bố kết quả nhân dân góp ý xây dựng lực lượng công an

HOÀNG VŨ |

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức vừa tổ chức hội nghị công bố kết quả lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng công an huyện năm 2020.

Tại hội nghị, 522/530 phiếu lấy ý kiến đã được thống kê, công bố. Nội dung lấy ý kiến nhân dân tập trung vào vấn đề phẩm chất đạo đức, lối sống và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ chiến sĩ Công an huyện. Kết quả thống kê cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dân rất cao, đạt hơn 95% ở tất cả các mục lấy ý kiến. Đặc biệt, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của lực lượng công an trong tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cũng như những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự từ khi công an chính quy về xã. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đóng góp như lực lượng công an cần tăng cường hơn nữa lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, theo dõi xử lý các tụ điểm đánh bài nhỏ lẻ ở các quán cóc; lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong khu dân cư qua các buổi sinh hoạt cộng đồng…

TAGS