Hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phiên cuối năm

VĂN VINH - HỒNG ANH |

(QNO) - Chiều 18.12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.A
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.A
 

Trong năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đề ra. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng năm 2019; Chương trình số 230-CTr/TU (ngày 16.4.2019) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (ngày 28.9.2018) của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H.A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H.A
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương kết quả đạt được của Đảng ủy BĐBP tỉnh trong năm qua. Đồng thời yêu cầu trong năm tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh cần nắm bắt kịp thời, nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới, biển đảo; phối hợp với các sở ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại giao lưu, trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

TAGS