Hơn 3,6 tỷ đồng xây dựng khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội

T.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung vốn đầu tư xây dựng năm 2013 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội.

Theo đó, phân bổ hơn 3,6 tỷ đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư đã nộp ngân sách tỉnh) để thực hiện công trình nhà ở cán bộ Cơ quan Quân sự huyện Đại Lộc (hơn 1,6 tỷ đồng) và khu nhà ở gia đình cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (gần 2 tỷ đồng).

T.NGUYÊN