Hơn 40 học viên Sở An ninh tỉnh Sê Kông (Lào) thực tập tại Quảng Nam

NHƯ Ý |

Ngày 5.1, lãnh đạo Sở An ninh tỉnh Sê Kông cùng hơn 40 cán bộ đơn vị đã đến chào xã giao Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đây là những cán bộ công an của Sê Kông sẽ kiến tập tại các đơn vị công an của Quảng Nam trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, trao đổi tình hình có liên quan của mỗi bên và khẳng định, tình hữu nghị đặc biệt gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, hai quốc gia và hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông sẽ mãi bền vững. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã có buổi nói chuyện, giới thiệu về vùng đất, con người Quảng Nam cho các học viên kiến tập lần này và mong muốn các học viên nỗ lực, cố gắng học hỏi, tiếp thu từ thực tế để sau này ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác.

NHƯ Ý