Huấn luyện chiến sĩ mới

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP |

Những thanh niên ưu tú của 7 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk vừa nhập ngũ Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), đang hòa nhập vào “ngôi nhà chung” với nhiều trải nghiệm bổ ích trong rèn luyện, trưởng thành.

Tập 16 động tác võ thể dục.
Tập 16 động tác võ thể dục.

Bài học “vỡ lòng” là gấp chăn màn đúng quy chuẩn, vuông thành sắc cạnh. Việc tưởng chừng giản đơn, nhưng phải mất vài ngày các thao tác mới thành thạo. Cán bộ tận tình hướng dẫn, chiến sĩ tự tập rồi trao đổi kinh nghiệm với nhau, đơn vị kiểm tra, chấm điểm, nhận xét rất tỉ mỉ. Huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu mang tính bản lề. Thực hiện tốt công tác này, Trung đoàn 143 đang tạo đà nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Phan Thế Thanh, Phó Chính ủy Trung đoàn 143 nói chuyện với chiến sĩ mới.
Thượng tá Phan Thế Thanh, Phó Chính ủy Trung đoàn 143 nói chuyện với chiến sĩ mới.
Tập gấp chăn màn vuông thành sắc cạnh.
Tập gấp chăn màn vuông thành sắc cạnh.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP