Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN |

(QNO) - Công an tỉnh vừa khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh khóa I - năm 2019 cho 120 cán bộ, chiến sĩ được bố trí và cán bộ nguồn để điều động bố trí thuộc Công an các huyện, thị, thành phố.

Trong thời gian 15 ngày, học viên được truyền đạt 15 chuyên đề theo đúng chương trình bồi dưỡng do Bộ Công an ban hành, cũng như cập nhật thêm tình hình mới để học viên nắm bắt, vận dụng vào thực tiễn công tác. Các chuyên đề tập trung vào một số nội dung: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã; công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; công tác đăng ký, quản lý cư trú; công tác phòng chống một số loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỹ năng tiếp xúc với nhân dân…

Theo đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn Quảng Nam của Công an tỉnh, giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 3.2020: 50% xã bố trí công an chính quy; giai đoạn 2 từ 1.4.2020 đến hết năm 2021: 100% xã được bố trí công an chính quy. Đến nay, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 87 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 33 xã.

TAGS