Khám nghĩa vụ quân sự năm 2019 ở các xã Đại An, Đại Cường

TR.NHAN |

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đại Lộc vừa tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi làm NVQS năm 2019 cho 75 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe của xã Đại An. Các y, bác sĩ đã khám sàng lọc các bước cho từng thanh niên. Trong đợt tuyển quân này, xã Đại An được phân chỉ tiêu là 17 thanh niên.

Hội đồng NVQS huyện cũng đã tổ chức khám sức khỏe NVQS cho thanh niên trong độ tuổi của xã Đại Cường, qua đó, tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng. Hội đồng NVQS xã Đại Cường đã phát lệnh gọi khám cho 93 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe NVQS, đạt tỉ lệ 80%. Được biết, trong đợt tuyển quân 2019, xã Đại Cường được phân chỉ tiêu là 21 thanh niên.

TR.NHAN