Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân bảo vệ an ninh Tổ quốc

VĂN PHIN |

Ngày 19.1, UBND huyện Núi Thành tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác công an xã và công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Năm qua, huyện Núi Thành đã triển khai đẩy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong năm, huyện xây dựng mới 4 đội dân phòng, nâng tổng số đội dân phòng trong toàn huyện lên 18 đội với 178 đội viên; 170 tổ an ninh nhân dân, 20 mô hình phòng chống tội phạm, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm 2015, trên địa bàn huyện đã xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 18 người, bị thương 82 người, giảm 24 vụ, giảm 30 người chết, giảm 5 người bị thương so với năm 2014. Hội nghị đã khen thưởng cho 22 tập thể, 26 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác công an xã và công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2015.

VĂN PHIN