Khối An ninh nhân dân ký kết giao ước thi đua 2016

KIM THÁI |

(QNO) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 do Công an tỉnh phát động, 8 đơn vị trong Khối thi đua An ninh nhân dân vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua.

Quang cảnh lễ ký kết giao ước thi đua, Ảnh: K.T
Quang cảnh lễ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: K.T

Với khẩu hiệu hành động “Lực lượng An ninh nhân dân đoàn kết, rèn đức, luyện tài, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả”, các đơn vị trong khối đã xây dựng cụ thể từng nội dung, thang bảng điểm thi đua. Thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình.

Đồng thời triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân; quản lý chặt chẽ địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, đối tượng phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm.

Chủ động trước mọi diễn biến, nắm và tham mưu giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, đột biến, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Phấn đấu năm 2016 các đơn vị thành viên trong khối 100% đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu, chấp hành điều lệnh công an nhân dân”.

Với sự thống nhất về nội dung và chương trình hành động, đại diện các thành viên trong Khối thi đua An ninh nhân dân tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016 với quyết tâm cao.

KIM THÁI