Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các lực lượng tham mưu, hình sự Công an nhân dân (18.4.1946 - 18.4.2016): Chiến công thầm lặng

NHƯ Ý |

Không trực tiếp chạm mặt với tội phạm nhưng sự bình yên hằng ngày của cuộc sống đã nói lên công lao to lớn của lực lượng tham mưu khi hóa thân vào các quyết sách, chủ trương đảm bảo an ninh trật tự của ngành một cách hiệu quả.
Truyền thống hào hùng

Lực lượng tham mưu là một trong những bộ phận được hình thành và hoạt động gắn liền với sự ra đời phát triển của Công an tỉnh. Ngày 25.8.1945, UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Nam ra mắt tại Hội An, trong đó có hai tổ chức là Ban Điều tra và Sở Cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Mặc dù về tổ chức, bộ phận tham mưu chưa hình thành nhưng các mặt công tác tham mưu vẫn được tiến hành để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Ban Điều tra và Sở Cảnh sát. Đến tháng 6.1946, Ty Công an Quảng Nam được củng cố, thành lập nhiều bộ phận, trong đó có bộ phận Văn phòng trực tiếp làm nhiệm vụ công tác Tham mưu.

Lực lượng tham mưu có nhiều đóng góp trong thực hiện các quyết sách của Công an tỉnh. TRONG ẢNH: Công an tỉnh diễn tập phòng chống khủng bố.Ảnh: N.Y
Lực lượng tham mưu có nhiều đóng góp trong thực hiện các quyết sách của Công an tỉnh. TRONG ẢNH: Công an tỉnh diễn tập phòng chống khủng bố.Ảnh: N.Y

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Văn phòng Công an tỉnh từ chỗ vài đồng chí đã dần hình thành được tổ chức, có các bộ phận chuyên sâu đảm nhận công tác tham mưu, hành chính quản trị cơ quan, hậu cần, tài vụ phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của Công an tỉnh. Trong điều kiện mới được hình thành, khó khăn về nhiều mặt nhưng cán bộ Văn phòng Công an tỉnh đã ra sức khắc phục, vượt qua thử thách, vừa làm, vừa học và từng bước trưởng thành nhiều mặt.

Trải 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, cán bộ chiến sĩ Văn phòng Công an Quảng Nam luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo chỉ đạo đánh địch và xây dựng lực lượng Công an tỉnh từng bước lớn mạnh. Văn phòng Công an tỉnh thông qua các lực lượng nghiệp vụ và công an cơ sở, các ngành, đoàn thể quần chúng để nắm chắc tình hình địch; nắm vững và vận dụng linh hoạt sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, của Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an, của Ban An ninh khu V và Tỉnh ủy. Kịp thời đề xuất, phục vụ lãnh đạo Ban An ninh tỉnh tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo công tác bảo vệ các cơ quan của Đảng và các ngành, diệt ác trừ gian, phá thế kìm kẹp của địch, xây dựng phong trào “bảo mật, phòng gian” ở vùng giải phóng, xây dựng lực lượng an ninh cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công tiêu diệt địch”, góp phần to lớn vào đại thắng Mùa xuân năm 1975 trên quê hương đất Quảng.

Sau ngày quê hương giải phóng, cán bộ chiến sĩ lực lượng Tham mưu Công an Quảng Nam - Đà Nẵng đã ra sức phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, tích cực nắm tình hình, chủ động đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an trên toàn tỉnh. Đáng chú ý là công tác cải tạo ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động; đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng; phá các tổ chức nhen nhóm phản động; chống “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của địch; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập lại trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hỗ trợ hiệu quả hoạt động của ngành

Ngày 1.1.1997 đánh dấu sự kiện đáng nhớ của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam được tách ra từ Công an tỉnh  Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong điều kiện mới chia tách còn khó khăn về nhiều mặt, cán bộ, chiến sĩ lực lượng tham mưu đã thể hiện rõ vai trò tham mưu, phấn đấu làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế và công tác đối ngoại của địa phương.

Trong công tác chuyên môn, phòng Tham mưu Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham mưu phục vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai nhiều chuyên đề công tác lớn trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Trong công tác đối ngoại, những năm qua, đơn vị phòng Tham mưu luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của tỉnh về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, các vấn đề nhân quyền. Ngoài ra, Phòng Tham mưu cũng đã trực tiếp tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức các hội nghị giao ban thường niên hàng năm, các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo tiếng Việt cho cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị nước bạn Lào.

Hiện Phòng Tham mưu Công an tỉnh gồm có 8 đội công tác và 1 trung tâm với biên chế khoảng 50 đồng chí. Lực lượng tham mưu hầu như đã hóa thân vào các quyết sách, chủ trương đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an toàn tỉnh. Cụ thể, là hàng trăm kế hoạch ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm vào các đợt cao điểm. Thông qua công tác trực ban, báo cáo tình hình, kết quả công tác hàng ngày, kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an đúng quy định. Ngoài ra công tác tham mưu cũng là phục vụ Giám đốc Công an tỉnh đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương trong công tác nghiệp vụ và các công tác có liên quan khác. Không trực tiếp chạm mặt với tội phạm nhưng sự bình yên hằng ngày của cuộc sống đã nói lên công lao to lớn của họ trong lực lượng công an.

NHƯ Ý