Lá cờ đầu thi đua Quyết thắng

TUẤN ANH |

Năm 2015, bằng sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giành được nhiều kết quả phấn khởi.

Năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng cao. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở; các lực lượng quân đội, công an, biên phòng thường xuyên phối hợp nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị trên tuyến nội địa, biên giới, biển đảo. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,46% so với dân số, chất lượng chính trị và độ tin cậy được nâng lên, kết nạp 287 đảng viên trong dân quân tự vệ, 57,6% thôn, khối đội trưởng là đảng viên (tăng 0,27%). Trong năm đã mở được 1 lớp bồi dưỡng lý luận cho 54 đảng viên mới kết nạp, 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 183 quần chúng ưu tú, kết nạp 78 đảng viên mới trong lực lượng thường trực (vượt 11,4% kế hoạch). Các chế độ thông tin, thông báo chính trị, thời sự, văn hóa tinh thần, mỗi tuần học một điều luật, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật được duy trì chặt chẽ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (2.600 thanh niên). Bên cạnh đó, các mặt công tác như: hội thi, hội thao, công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng, công tác hậu cần, kỹ thuật và các phong trào “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” được quan tâm chú trọng, hiệu quả thiết thực. Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng chặt chẽ. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT địa phương. Đồng thời phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, phẩm chất và đạo đức. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, tạo động cơ phấn đấu để mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: TUẤN ANH
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: TUẤN ANH

Có được những kết quả nêu trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng sự đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Vì vậy, năm 2015, Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng cụm 4 tỉnh phía Bắc Quân khu và được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng. Ngoài ra, 68 tập thể và 37 cá nhân đã được Quân khu và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Đơn vị Quyết thắng và Chiến sĩ thi đua. Thượng tá Lê Ngọc Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Bước sang năm 2016, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà Quân khu và UBND tỉnh giao. Trong đó, tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Nâng cao hiệu quả xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tăng cường khả năng phòng thủ sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Huấn luyện - đào tạo; Xây dựng chính quy - rèn luyện kỷ luật; Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực tham mưu quản lý Nhà nước về quốc phòng. Phấn đấu có trên 50% tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém, 100% cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện”.

TUẤN ANH