Lớp học của tình hữu nghị Việt - Lào

XUÂN MAI |

Sau thời gian 4 tháng tổ chức học tập, vừa qua, tại tỉnh Sê Kông, nước Lào, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở An ninh tỉnh Sê Kông tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an cho cán bộ chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông. Đây là một trong nhiều lớp học của tình hữu nghị Việt – Lào được Công an Quảng Nam triển khai nhiều năm qua.

HAI tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có đường biên giới dài hơn 140km. Vì vậy, việc duy trì và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hữu nghị đã trở thành truyền thống tốt đẹp giữa hai bên. Trong đó phải kể đến hợp tác nâng cao nghiệp vụ lực lượng công an nhằm tăng cường sức mạnh để bảo vệ vững chắc biên giới Việt - Lào. Đây là một trong những hoạt động quan trọng thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Sở An ninh tỉnh Sê Kông. Cụ thể, hằng năm Công an tỉnh Quảng Nam đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông. Qua đó góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng công an Quảng Nam - Sê Kông nói riêng, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung ngày càng bền vững.

Đặc biệt năm hữu nghị Việt - Lào 2017, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông có ý nghĩa rất lớn. Lớp học được tổ chức trong thời gian 4 tháng từ tháng 8.2017 với sự tham gia của 50 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc Sở An ninh tỉnh Sê Kông. Trong đó chủ yếu là những đồng chí làm công tác an ninh của hai huyện Kà Lùm và Đắc Chưng thuộc Sở An ninh tỉnh Sê Kông, giáp biên với 2 huyện Tây Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam. Để tạo điều kiện cho học viên, lớp học được tổ chức tại huyện Lạ Mạn, tỉnh Sê Kông. Học viên khóa học được báo cáo viên thuộc Công an Quảng Nam truyền đạt kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công an, quân sự - võ thuật; đồng thời kết hợp chương trình tham quan, trao đổi thực tế tại các địa phương, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Nam. Qua đó, tạo cho học viên có điều kiện tiếp xúc thực tế, trao đổi kinh nghiệm công tác, cũng như hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam. Đại úy Bua Tha Xay Nhạ Vông - học viên Sở An ninh tỉnh Sê Kông cho biết: “Qua 4 tháng học tập được các đồng chí Công an Quảng Nam nhiệt tình truyền đạt kiến thức nghiệp vụ liên quan. Bên cạnh đó, chương trình tham quan trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Nam rất bổ ích để vận dụng vào thực tiễn công tác sau này”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong chương trình hợp tác thường niên thời gian tới, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công an cho cán bộ chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông sẽ tiếp tục được duy trì. Đại tá Huỳnh Trung Nguyên - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam chia sẻ: “Thực hiện chương trình hợp tác thường niên giữa Công an Quảng Nam và Sở An ninh tỉnh Sê Kông, Công an Quảng Nam thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an cho cán bộ chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông. Qua đó, Công an hai tỉnh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tạo sự gắn kết chặt chẽ, hữu nghị giữa cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam và Sở An ninh tỉnh Sê Kông”.

XUÂN MAI