Mở phòng trưng bày và đọc sách tại Công an tỉnh

H.VŨ |

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh đã mở cửa Phòng Trưng bày và đọc sách. 

 

Phòng Trưng bày và đọc sách được đặt tại hội trường tầng 12, khu làm việc 12 tầng của Công an tỉnh, với hơn 500 đầu sách các loại, hơn 6.000 sách, tạp chí… Trước mắt, phòng đọc mở cửa vào thứ Năm hàng tuần để phục vụ nhu cầu của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh trong việc khai thác hiệu quả các nguồn tài liệu hiện tại phục vụ công tác; duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ, tiến đến thành lập thư viện Công an tỉnh trong năm nay. 

TAGS