Năm 2013, Quảng Nam gọi 3.000 thanh niên nhập ngũ

XUÂN NGHĨA |

Cuối tuần qua, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013; tổng kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ 2012 và triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2012 cho Cơ quan Quân sự huyện Tây Giang. Ảnh: X.NGHĨA
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2012 cho Cơ quan Quân sự huyện Tây Giang. Ảnh: X.NGHĨA

Năm 2012, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững sự ổn định về chính trị phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp được củng cố kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân và cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chất lượng xây dựng các lực lượng được nâng lên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013. Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Cơ quan Quân sự các huyện Quế Sơn, Tây Giang và Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 11 bằng khen cho cơ quan quân sự các huyện, thành phố và đơn vị tự vệ trực thuộc tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2012; Quân khu 5 đã tặng cờ thi đua cho Cơ quan Quân sự TP.Hội An và danh hiệu Quyết thắng cho 6 đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.

* Năm 2012, trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều địa phương đạt 100% số thanh niên có giấy triệu tập khám sức khỏe như Duy Xuyên, Nam Giang, Đại Lộc... Hai đợt giao, nhận quân trong năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác tạo nguồn phát triển đảng và kết nạp đảng viên trước khi tuyển quân được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Qua đó, toàn tỉnh đã kết nạp 136 đảng viên/3.200 thanh niên nhập ngũ năm 2012; bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng được 332 thanh niên. Theo kế hoạch năm 2013, Quảng Nam tiếp tục tổ chức giao, nhận quân làm hai đợt với 3.000 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (mỗi đợt 1.500 thanh niên).

XUÂN NGHĨA