Năm 2016 sẽ gọi 2.750 thanh niên nhập ngũ

TUỆ LÂM |

Hôm qua 23.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, toàn tỉnh đã bàn giao 2.600 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, sau giao quân không có trường hợp trả về do sức khỏe và đạo đức, chính trị. Trong năm 2016, chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là 2.750 thanh niên (tăng 150 người so với năm 2015). UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ để phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong năm 2015 và khắc phục những thiếu sót, hạn chế nhằm đảm bảo công tác tuyển quân đạt hiệu quả.

TUỆ LÂM