Nam Giang và Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp

VĂN THỦY |

(QNO) - Ngày 6.4, Huyện ủy Nam Giang phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2017, triển khai phương hướng nội dung phối hợp năm 2018.

Năm 2017, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tốt với Huyện ủy Nam Giang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới hiểu và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thế lực thù địch.

Ngoài ra, hai bên đã phối hợp 36 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Công tác phối hợp tuần tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản được tổ chức thường xuyên. Cụ thể, đã phối hợp 9 đợt tuần tra, phá hủy 16 lán trại, 13 máy nổ, 130 lít dầu diezel; đối với hoạt động khai thác vàng đã phá hủy 23 lán trại, 14 máy nổ, đẩy đuổi 190 đối tượng ra khỏi khu vực biên giới.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện có hiệu quả, các đồn biên phòng đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm. Cạnh đó, phối hợp vận động thu hồi 271 súng tự chế, 31 súng thể thao, 20 súng cồn, 12 bộ xung điện...

VĂN THỦY