Nhiều địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển quân

|

(QNO) - Ngày 23.11, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Ảnh 1: Năm nay, huyện Duy Xuyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.Ảnh: HOÀI NHI
Năm nay huyện Duy Xuyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Ảnh: HOÀI NHI

Theo báo cáo tại hội nghị, năm nay huyện Duy Xuyên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các bước tuyển chọn từ xét duyệt, khám sức khỏe, phát lệnh nhập ngũ được tiến hành một cách công khai, minh bạch, khách quan. Qua xét duyệt thực lực, toàn huyện có 7.063 thanh niên nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 5,3% dân số. Trong đó, địa phương tuyển chọn 234 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao và đảm bảo tốt các yêu cầu đặt ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2018, trọng tâm là thực hiện tốt chủ trương “Địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, nâng cao chất lượng khám tuyển, sau giao quân không đổi bù”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Dịp này, UBND huyện Duy Xuyên đã khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. (HOÀI NHI)

* Chiều cùng ngày, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác tuyển quân
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác tuyển quân năm 2017. Ảnh: VĂN MẾN

Năm 2017, Điện Bàn hoàn thành tốt chỉ tiêu pháp lệnh về công tác tuyển quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tiến hành quản lý rà soát xét duyệt thực lực chặt chẽ từ thôn, khối phố, xã, phường đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Nam công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ có số lượng khá cao với 11.244 thanh niên, trong đó đủ điều kiện 2.987 thanh niên.

Phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đến thanh niên đảm bảo đúng thời gian, 100% thanh niên chấp hành nghiêm lệnh gọi khám sức khỏe. Phát lệnh gọi nhập ngũ đúng luật đã giao 305 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng giao quân đạt cao...

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tặng giấy khen 5 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017. (VĂN MẾN)