Nhiều tập thể và cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT thành phố Đà Nẵng lần thứ VI

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP |

(QNO) - Sáng 22-11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT thành phố lần thứ VI (2013 - 2018).

5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố Đà Nẵng được triển khai rộng khắp, có chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thi đua đã tạo đòn bẩy xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. LLVT Đà Nẵng đã được tặng 2 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 1 cờ thi đua của Quân khu 5 và 35 bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu, UBND thành phố; 5 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Quân khu 5, UBND và Bộ CHQS thành phố đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP