Những bước chân không mỏi

QUỐC VŨ |

Nơi biên giới xa xôi quanh năm mây mờ che phủ, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam vẫn thầm lặng làm nhiệm vụ tuần tra, gìn giữ biên cương của Tổ quốc.

Những đôi chân không mỏi, vượt thác, băng ghềnh  vì bình yên biên cương.
Những đôi chân không mỏi, vượt thác, băng ghềnh vì bình yên biên cương.
Kiểm tra đội hình trước giờ lên đường tuần tra đường biên, cột mốc.
Kiểm tra đội hình trước giờ lên đường tuần tra đường biên, cột mốc.
Cùng với Đại đội Bảo vệ biên giới 104 tỉnh Sê Kông (Lào) kiểm tra song phương cột mốc 719.
Cùng với Đại đội Bảo vệ biên giới 104 tỉnh Sê Kông (Lào) kiểm tra song phương cột mốc 719.
Phút hội ý nghiệp vụ giữa rừng.
Phút hội ý nghiệp vụ giữa rừng.
Bữa cơm trên đường tuần tra.
Bữa cơm trên đường tuần tra.
Tình đồng chí.
Tình đồng chí.

QUỐC VŨ