Nối bước cha anh

Đại tá  PHAN VĂN THU (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Quảng Nam đã bền bỉ chiến đấu kiên cường dệt nên chiến thắng Bồ Bồ ngày 16.7.1954, vinh dự được Chính phủ tặng cờ “Giữ vững”, Liên khu 5 tặng danh hiệu “Tỉnh có phong trào du kích chiến tranh”. Những năm dài đánh Mỹ, quân dân đất Quảng vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thi đua “tìm Mỹ và đánh, gặp Mỹ là diệt”; phối hợp với lực lượng chủ lực lập nên những chiến công xuất sắc như chiến thắng Núi Thành, Đồng Dương, Xuyên Thanh, Cấm Dơi, Trà Đốc, Thượng Đức… được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tặng cờ “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Với các thành tích đạt được, LLVT Quảng Nam đã được tặng thưởng 1 Huân chương Thành đồng, 2 Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt, ngày 6.10.1978, quân và dân Quảng Nam được Quốc hội, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 216 tập thể và 191 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Sau ngày giải phóng, hậu quả chiến tranh nặng nề, song với ý chí và nghị lực tràn đầy, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tạo ra nhiều phong trào thi đua rộng khắp, cùng với nhân dân khai hoang phục hóa, tháo gỡ hàng vạn quả bom mìn giải phóng gần 127 nghìn héc ta đất canh tác…

Đảng ủy Quân sự tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn quân. Ảnh: T.HUẤN
Đảng ủy Quân sự tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn quân. Ảnh: T.HUẤN

Sát cánh cùng địa phương

Những năm qua, nhất là kể từ ngày tái lập tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo số lượng, biên chế phù hợp với từng loại hình đơn vị. Toàn lực lượng thường xuyên huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ; luôn là lực lượng xung kích trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng… Năm 2013 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị của bộ và quân khu tổ chức diễn tập thực nghiệm ứng phó động đất tại huyện Bắc Trà My đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, LLVT tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 226 nhà tình nghĩa, nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tham gia giúp đỡ 68 hộ nghèo với nguồn vốn đầu tư gần 700 triệu đồng, đến nay đã có 29 hộ thoát nghèo. Hằng năm, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các đối tượng chính sách và người có công cách mạng với kinh phí hàng trăm triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng, nâng cấp hàng chục bệnh xá xã; tôn tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ; giúp gia đình chính sách thu hoạch vụ mùa; tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân…, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Xây dựng lực lượng vững mạnh

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ. Các đơn vị vũ trang cũng đã gắn kết có hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng” với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành triển khai; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Với những kết quả tiêu biểu, LLVT tỉnh được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá là một trong những đơn vị thi đua xuất sắc. Riêng năm 2014, LLVT tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc, có 4 tập thể được UBND tỉnh và quân khu tặng cờ thi đua và nhiều tập thể, cá nhân được quân khu, UBND tỉnh khen thưởng… Những thành tích được ghi nhận sẽ là động lực để thời gian tới LLVT tỉnh tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tiếp tục hướng đến đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế; thực hiện tốt các giải pháp đột phá trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Toàn lực lượng quyết tâm xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tham gia phát triển kinh tế -xã hội, làm nòng cốt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại tá  PHAN VĂN THU
(Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)