Phát động thi đua "Làm theo lời Bác - thi đua giành 3 nhất"

T.ANH |

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lễ phát động thi thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang tỉnh làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”. Buổi lễ được Quân khu 5 chọn làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Đợt thi đua tập trung thực hiện tốt 3 nhất, đó là: nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Trong đó, chú trọng việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

T.ANH