Phát huy vai trò chuyên trách của bộ đội biên phòng trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, biển đảo

ALĂNG NGƯỚC |

Đó là một trong những nội dung đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 8.4.2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới”, diễn ra vào chiều qua 8.4. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và các địa phương có biên giới, biển đảo trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quản lý, bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Bằng khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quản lý, bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: A.N

Biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật của lực lượng BĐBP Quảng Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo thời gian qua, đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, qua 10 năm triển khai Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo, việc vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, lực lượng vũ trang làm nòng cốt từng bước có chiều sâu. Kết quả đó thể hiện bằng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ an toàn vùng biên, cột mốc; giữ vững chủ quyền biên giới biển đảo và khu vực phòng thủ.

Đồng chí Lê Văn Dũng chỉ ra một số kết quả chưa đạt, trong đó việc lãnh đạo, xây dựng tiềm lực quốc phòng khu vực phòng thủ địa bàn biên giới có mặt chưa đồng bộ; việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với kinh tế còn chậm, hiệu quả chưa cao; đầu tư hạ tầng khu vực biên giới còn nhiều hạn chế... Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị thời gian đến, bên cạnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia theo Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị và Chương trình số 230 của Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quản lý, bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng khen các cá nhân, tập thể. Ảnh: A.N

Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; chủ động ứng phó hiệu quả đối với thách thức, nguy cơ và các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới... 

Dịp này, Đảng ủy BĐBP Quảng Nam tổ chức đánh giá kết quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy đơn vị với các địa phương có biên giới, biển đảo giai đoạn 2016 - 2020 và khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo thời gian qua.

TAGS