Phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 22.2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh (QRT) và Báo Quảng Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2017 - 2022.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh, QRT và Báo Quảng Nam được thực hiện chặt chẽ và có kết quả. Giai đoạn 2014 - 2016, đã duy trì 1 chương trình/tuần và 1 chương trình truyền hình quốc phòng toàn dân với thời lượng 15 phút/chương trình trên sóng của QRT. Đồng thời mỗi tháng thực hiện 2 chuyên trang quốc phòng trên ấn phẩm Báo Quảng Nam với nhiều tin, bài có chất lượng, đảm bảo công tác phối hợp theo các nội dung tuyên truyền. Dịp này, các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2017 - 2022 với 6 nội dung quan trọng, đảm bảo cho công tác tuyên truyền theo chủ trương, quan điểm và đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

ALĂNG NGƯỚC